Žijeme spolu jako doma

Projekt Žijeme spolu jako doma (červenec 2012 – březen 2013), reagoval  na velký počet lidí bez domova v pražském Karlíně,  a také na fakt, že lidé bez domova  jsou  často většinovou společností  vnímáni jako ohrožující, a proto spolu tyto skupiny obtížně vycházejí.

Žijeme spolu jako doma představuje projekt, který zábavnou a kreativní formou stmeloval Karlínské obyvatelstvo právě s onou bezdomoveckou komunitou. Karlínští, kterým není lhostejné, co se v jejich městské části děje, měli možnost zapojit se do besed upozorňující na příčiny, proč se lidé ocitají bez domova. Byli tak seznamováni s životními příběhy a konkrétními problémy lidí bez přístřeší. Během září až března proběhla řada zajímavých akcí, ať už představení bezdomoveckého souboru DivaDno, promítání časosběrného dokumentu Láska v hrobě o vztahu dvou bezdomovců, a řada dalších workshopů. V rámci projektu jsme také poprvé otestovali koncept „kuchařek a kuchařů bez domova“, a bylo skvělé pozorovat, jak se do všech setkání aktivně zapojovala jak Karlínská komunita, tak i nadšení a akční lidé bez domova.

Cílem projektu bylo posunout vnímání problematiky bezdomovectví a vytvoření funkční komunity lidí, kteří se tomuto tématu chtějí blíže věnovat.  Myslíme, že se projekt vydařil.

Tento projekt podpořila Era prostřednictvím Nadace VIA.