Jídelna Kuchařek bez domova

Jídelna Kuchařek bez domova se nachází v Brožíkově 5, Praha 5. Nejbližší tramvajová zastávka je U Zvonu, dvě stanice za Andělem. Jídelna Kuchařek bez domova je v současné době uzavřena pro veřejnost, přípravujeme pouze cateringy. Prosím, objednávejte zde.

Nemají domov, ale rády vaří a o své umění se chtějí podělit s ostatními. Myšlenka kuchařek bez domova se zrodila s uvědoměním, že mnohé ženy v sociální tísni by se chtěly nějak přínosně zapojit do společnosti, ale je to (kvůli hlubokému znevýhodnění) často obtížné. Jako doma proto nabízí ženám bez domova možnost, aby veřejně prezentovaly své umění, a samy tím napomohly změně společenského vnímání bezdomovectví.

Při setkávání s ženami bez domova jsme zjistili, že jedním pro ně zásadním tématem je práce. Při hledání práce se setkávají s dvojitou diskriminací – na základě toho, že jsou ženy a na základě svého sociálního statusu – tedy že jsou chudé. Zároveň jsme vídali lidi bez domova stát fronty na jídlo u různých služeb a společně nás napadlo to otočit. Ať ženy bez domova vaří pro veřejnost, získají práci a mohou ukázat, co umí.

Tři roky se projekt rodil (první stánky 2x měsíčně u metra v Karlíně v Praze), vyvíjel, rozrůstal se (v letních měsících jsme měli stánek na pražské náplavce každý den kromě neděle, začali jsme nabízet catering). Od začátku jsme snili o vlastní kamenné kuchyni a bistru a jednou z největších překážek byly samozřejmě peníze. Oslovovali jsme nadace, donory, pořádali vlastní benefiční akce a finálně získali grant z evropských fondů na rekonstrukci a vybavení bistra. Jeho uzávěrka nás popostrčila i k tomu, abychom velmi intenzivně hledali vhodný prostor pro bistro. Vhodný pro nás znamenalo mít velkou kuchyň s denním světlem, kde by se kuchařky cítily dobře, což se nakonec ukázalo jako nelehký úkol. Nakonec za pomoci radní městské části Prahy 5 jsme získali za symbolické nájemné dlouhodobě nevyužívaný prostor a překonali jsme nevoli sousedů i politiků plynoucí z předsudků vůči lidem bez domova.

Kuchařky se v průběhu celé doby vzdělávaly, získávaly zkušenosti, nacházely práci v gastronomii, mluvily o projektu na nejrůznějších konferencích, workshopech a akcích, získávaly a pociťovaly uznání a respekt, někdy se ztratily a zase se objevily a připravovaly se na práci v Jídelně.

Jídelnu Kuchařek bez domova jsme otevřeli  22. března 2017. Nabízely jsme veganské obědy a různé sladké i slané dobroty (i s sebou), připravujeme catering, jezdíme se stánkem na nejrůznější akce, zpracováváme přebytky ovoce a zeleniny, které by se jinak vyhodily. Pořádáme tematicky zaměřené gastro akce i komunitní akce. V době COVID-19 jsme vařily obědy pro seniory, seniorky a rodiče samoživitele v nouzi.

Ze zisku bychom v budoucnu rádi dotovali provoz komunitního centra pro ženy bez domova.

Cíle Jídelny Kuchařek bez domova jsou:

 • upozorňovat na problematiku ženského bezdomovectví
 • zaměstnávání a podpora žen v sociální tísni
 • propojovat lidi bez domova a s domovem (bourat předsudky)
 • vařit dobré, zdravé, veganské a finančně dostupné jídlo pro širokou veřejnost
 • zpracovávat přebytky ovoce a zeleniny, které by se jinak vyhodily

Jídelna Kuchařek bez domova funguje v souladu s principy sociálního podnikání:

Sleduje společenský prospěch: podnik má společensky prospěšný cíl spočívající v zaměstnání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

Sleduje sociální prospěch:

 • podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců sociálního podniku;
 • podnik poskytuje integrační podporu zaměstnankyním ze skupiny znevýhodněných osob;
 • zaměstnankyně jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů. Zaměstnankyně jsou zapojovány do rozhodování o směřování podniku.

Sleduje ekonomický prospěch:

 • více než 50 % případného zisku je používáno přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění společensky prospěšných cílů;
 • podnik je manažersky nezávislý;
 • tržby z prodeje tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku.

Sleduje environmentální prospěch: podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi.

Sleduje místní prospěch:

 • podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby;
 • podnik přednostně využívá místní zdroje: zaměstnává místní obyvatele a nakupuje od místních dodavatelů;
 • podnik spolupracuje a komunikuje s místními aktéry.

—-

Rekonstrukce a vybavení bylo financováno z OP PPR v rámci projektu Kuchařky bez domova, číslo projektu CZ.07.3.58/0.0/0.0/15_003/0000103, dále také Nadací Vinci a  dary od jednotlivých podporovatelů a podporovatelek.

Provoz byl částečně financován z OP PPR, číslo projektu CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000173, dále také díky Nadačnímu fondu Bez-domova, zaměstnancům a zaměstnankyním Nano Energies, eBay, DM společně  a dalším dárcům a dárkyním.

Projekt Kuchařky bez domova a jejich Jídelnu podpořili:

V minulosti projekt Kuchařky bez domova také podpořili:

Manželé Ducháčkovi, Nadace Via, Slovensko-český ženský fond, KC Prádelna, rodina Orlických, Nadace Olgy Havlové a dobrovolnická práce a finanční a materiální příspěvky mnohých z vás. Děkujeme.

Podpořte nás i vy finančním darem.