Ženy bez domova se vzdělávají v otázkách lidských a sociálních práv

Projekt zahájen v dubnu 2015 je podporován nadací Friedrich Ebert Stiftung a navazuje na řadu setkání mezi lidmi bez domova a s domovem s názvem „Diskutujeme: O čem se zatím v oblasti bezdomovectví nemluví“. Z loňských setkání vyplynula touha žen bez domova se podílet na řešení problematiky lidských a sociálních práv, v této oblasti se nadále vzdělávat a rozšiřovat své znalosti, které následně mohou předávat dál a uplatňovat nabyté poznatky při řešení vlastní sociální situace.

Projekt je inspirován maďarskou organizací „Město pro všechny“, jejíž zástupkyně v rámci projektu podpořeným FES vloni navštívily Prahu a podobné semináře pořádají. Vzdělávací semináře probíhají diskusní formou, za účasti odborníka či odbornice na danou problematiku, týmu Jako doma, žen bez domova, se kterými Jako doma spolupracuje, a v případě zájmu a potřeby osob pracujících v oblasti sociální práce.

Témata, kterým se projekt věnuje, přímo vycházejí ze zájmu účastnic z řad žen bez domova a jsou jimi: Feminismus, média, multikulturalita, alternativní ekonomický systém a aktivismus. Získané poznatky jsou schopny využít při ochraně vlastních práv a během diskusí často propojují teorii s příklady z praxe a situacemi, se kterými se setkávají.

Na základě každého setkání napíše jedna z účastnic krátký příspěvek na webové stránky Jako doma, který je šířen také pomocí sociálních sítí.