Peer terénní pracovnice a svépomocná skupina

Ženy bez domova (ŽBD) se častěji stávají oběťmi násilí, ať již ze strany partnerů nebo cizích mužů. Dle americké studie Closing the Gap (2013) se ženy v běžném životě setkávají s násilím ve 23-30 %, ŽBD až v 60 %. Z vlastního výzkumu Jako doma (2013) vyplývá, že 90 % ŽBD zažilo v životě násilí, u velké části se situace zhoršila po ztrátě bydlení. V ČR neexistuje instituce, která by propojovala téma násilí a bezdomovectví, ženy obecně nemají důvěru k externím expertům a proto ŽBD vesměs zůstávají násilím ohroženější než jakákoli jiná skupina. Projekt se proto zaměřuje na zapojení ŽBD do prevence násilí, do vzájemné podpory a pomoci těm, které násilí zažily/zažívají, aby svou situaci změnily, skrz dvě aktivity: kontaktní terénní pracovnice a sebepodpůrná skupina.

Kontaktní terénní pracovnice na ulici oslovují a motivují další ženy k účasti v sebepodpůrné skupině a nabízejí pomoc a podporu v rámci  aktivit Jako doma, vzdělávají se v otázkách sociální práce a problematice násilí.

Na základě dosavadních zkušeností víme, že přímé zapojení členek cílové skupiny umožňuje intenzivní a dlouhodobou participaci i u obtížných témat, jako je násilí, empowerment cílové skupiny a inovativní možnosti řešení. Zkušenosti také ukazují, že ženy žijící bez domova mají obavy přijít za odborníkem a svěřit se mu, často tedy zůstávají v destruktivních vztazích a/nebo ohrožené násilím. Díky spolupráci s terénními pracovnicemi z řad cílové skupiny bude prolomena počáteční bariéra, skupina samotná pak umožní sdílet traumatické zkušenosti, vyrovnat se s nimi, hledat podporu i konkrétní řešení, najít sílu pro řešení situace.

Cílem projektu bude poskytnout pomoc a podporu (terapeutická pomoc, zvyšování motivace, svépomocné aktivity) ženám v tísnivé sociální situaci a ohroženým násilím. Díky projektu dojde k posunu v myšlení žen, které žijí v tísnivé sociální situaci a které často považují násilí a jeho trpění za nedílnou součást svého života na ulici. Naučí se, že násilí není normální, že je třeba se mu bránit a aktivně proti němu vystupovat. Získají nadhled, terapeutickou podporu a podporu od žen v podobné situaci.

Projekt je podpořen z grantového programu proti násilí na ženách Nadačního fondu Slovak-Czech Women´s Fund a Philip Morris International Inc.

V minulosti byl také financován Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Kontaktní osoba: Lenka Vrbová, lenka.vrbova(at)jakodoma.org