Ženy sobě

Násilí obchází domovy i ulice. Organizace pracující s ženami bez domova se často setkávají s oběťmi (sexuálního) násilí a/nebo komerčního sexuálního zneužívání. Dosud však nebyly vyvinuty komplexní přístupy, které by měly za cíl těmto ženám pomoci.

Jako doma ve spolupráci se dvěma českými partnerskými organizacemi (ROZKOŠ bez RIZIKA, In IUSTITIA ) a britskou organizací St Mungo’s realizuje v období 9/2013 – 6/2015 projekt „Ženy sobě“ kladoucí si za cíl vyvinout nástroje pro práci s ženami bez domova, které zažívají některou z výše zmíněných forem násilí.

Tyto ženy se potýkají s nedostatkem důvěry v sebe i v pomáhající instituce. Jejich cesta k vybudování si bezpečného zázemí a získání zaměstnání mimo šedou ekonomiku je dlážděna mnohými překážkami. Projekt se snaží na základě přístupů vzešlých ze spolupráce tematické sítě nejen partnerů, ale dalších osob a institucí věnujících se tématům souvisejícím s projektem (např. Drop In, Nový Prostor, Presefona, Naděje a další) a samotných žen, jež zažívají násilí, vybudovat sebepodpůrnou skupinu. Jejím cílem se stane budování sebedůvěry a motivace k cestě z kruhu násilí a komerčně-sexuálního zneužívání.

Projekt bude realizován skrze několik návazných kroků: v první fázi spolupracující organizace zmapují dosud vyvinuté nástroje pro práci s oběťmi násilí a společně začnou pracovat na jejich doplnění a zefektivnění. Tématy setkávání se stanou genderové aspekty bezdomovectví, specifika násilí na ulici a jeho prolínání se sexbyznysem. Výsledkem snažení by měl být „manuál“ pro práci s touto cílovou skupinou: program pro ženy v tísnivé sociální situaci skládající se z terapeuticko-motivačního a odborně-poradenského bloku. Tento „manuál“ bude pilotně ozkoušen se skupinou deseti žen v Praze a šesti žen v Ostravě. Projekt nebude probíhat stylem „o nás bez nás“, do jeho řešení jsou zapojeny konzultantky, které prošly komerčním sexuálním zneužíváním.

Výstupy projektu:

Zažíváte násilí? Nespravedlivé jednání? Obtížné situace na ulici? Máte svoje práva. Poradíme vám.

Příručka shrnuje rady a kontakty pro ženy v sociálně tíživé situaci, které zažívají nebo zažily násilí, diskriminaci či jiné obtížné situace.

Ženy sobě: Principy spolupráce s ženami v sociálně tíživé situaci

Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference.

Ženy sobě. Zkušenosti se skupinovým setkáváním žen v sociálně tísnivé situaci

Publikace obsahuje základní východiska a doporučení pro zavádění pravidelného setkávání žen v sociálně tísnivé situaci jinými organizacemi vycházející z praktických zkušeností, včetně možných metod práce s cílovými skupinami a popisu realizovaných bloků programu.