Diskutujeme: O čem se zatím v oblasti bezdomovectví nemluví

Počínaje březnem 2014 zahajuje organizace Jako doma ve spolupráci s nadací Friedrich Ebert Stiftung a Platformou pro sociální bydlení sérii diskuzních setkání nad tématy, která se pojí s bezdomovectví a dosud jim byla věnována pouze okrajová pozornost. Chceme k nim přistoupit nově, kriticky a radikálně. Během roku uspořádáme šest neformálních setkání a sedmé s mezinárodní účastí pro širší veřejnost. Pokusíme se vytvořit platformu jednotlivců a organizací, která bude výstupy z těchto setkání prosazovat ve veřejných politikách. Speciální pozornost hodláme věnovat bezdomovectví žen, které se od toho mužského v mnohých aspektech liší, sociální služby ani koncepce řešení problematiky bezdomovectví v České republice však ženské potřeby téměř nezohledňují.

Postupně budeme věnovat tématům: hledání nové definice bezdomovectví, možnosti ovlivnit vládní politiky sociálního bydlení, bezdomovectví z pohledu migrantů a migrantek, mladí lidé bez přístřeší, alkohol a další závislosti. Na závěr uspořádáme větší akci s mezinárodní účastí na téma: „Zapojení osob bez domova do prosazování vlastních práv“. Hostem tohoto setkání bude maďarská organizace Město pro všechny (Á Város Mindenkié). Jak z názvu závěrečné akce vyplývá, rozhodně nechceme řešit nastolená témata stylem „o nás bez nás“. Osoby, které prošly zkušeností života bez domova, budou tvořit aktivní a pevnou součást diskutující skupiny.

Z každého našeho setkání vznikne článek shrnující poznatky k probíranému tématu, který se objeví na webu Jako doma. Na závěr projektu bude vytvořen strategický dokument doporučení poukazujících na jednotlivá diskutovaná témata, který bude představena politikům a političkám, médiím a široké veřejnosti.