Silnější Jako doma – silnější podpora pro Romky v sociální tísni

Od 1.7.2023 realizujeme projekt Silnější Jako doma – silnější podpora pro Romky v sociální tísni, registrační číslo CZ.03.02.03/00/22_042/0001467, priorita OPZ+: 2. Sociální začleňování.

Projekt nastartuje strategický, finanční a PR rozvoj Jako doma, organizace působící v oblasti sociálního začleňování vícečetně znevýhodněných žen včetně Romek. Podpoří zaměstnance/kyně v definování společné vize a cílů a vytvoří strategii k jejich dosahování. Vznikne PR strategie, díky které bude organizace účinněji komunikovat své aktivity a bude vstupovat do veřejné debaty v oblasti sociálního začleňování Romů. Projekt podpoří finanční stabilizaci a posílí dlouhodobou udržitelnost organizace.

Projekt je financovaný z Evropských strukturálních fondů