Sebeřízení

Tým Jako doma na oslavě 10 let organizace

Jak to začalo?

Ačkoliv se Jako doma nepovažovalo za silně hierarchickou organizaci, ukázalo se, že se informace a znalosti koncentrují u několika málo osob, což se zdálo jako dlouhodobě nezdravé, neudržitelné a nefunkční jak pro pracovníky a pracovnice, tak pro organizaci samotnou. Více jak rok za pomoci vzdělávání a facilitací od organizace NaZemi nastavujeme sebeřídící procesy a mapujeme základní oblasti sebeřízení – tok informací, rozhodování, nakládání s konflikty, zdroje a zpětnou vazbu.

Proč? 

Lidé v sebeřídících organizacích rozhodují flexibilněji přímo tam, kde je to potřeba, na základě vyžádaných rad nebo na společných schůzkách. Není potřeba čekat na schválení někoho shora, kdo s danou situací ani nemusí být v kontaktu. Tím dává práce více smysl, protože ji lidé, kteří ji dělají, přímo ovlivňují. Zároveň mají všichni větší zodpovědnost, která neleží na pár jedincích. Lidé pak mají větší prostor dělat v organizaci, co je baví, a přinášet, co umí nejlépe.

Sebeřízení vyžaduje určitou změnu myšlení a přenastavení zajetých rámců, například:

– chyba či nezdar je špatně a nesmí se dít

– lidská přirozenost je si věci zjednodušovat, když lidé nebudou mít nad sebou kontrolu, nebudou pracovat nebo nebudou dělat, co je potřeba, jediným motivem pro práci jsou peníze

– abychom se mohli sebeřídit, musíme se na všem shodnout

Bez vedoucích?

Během procesu sebeřízení také reflektujeme a nastavujeme strukturu organizace. Logicky jsme tak řešilx formální i neformální roli ředitelky – statutární zástupkyně. Právní status obecně prospěšné společnosti nám nedovoluje mít kolektivní statutární orgán, kterému bychom definovali roli v rámci sebeřízení. V budoucnu chceme změnit právní status o.p.s. na zapsaný spolek, který výše uvedené umožňuje. Než se tak stane, rušíme roli ředitelky, zůstane pouze statutární zástupkyně kvůli formálním záležitostem. Kvůli jasnému oddělení a rozpouštění role dosavadní ředitelky (a statutární zástupkyně) Lenky Vrbové měníme osobu statutární zástupkyně, kterou bude Michaela Nepejchalová.

Co z toho vyplývá

– v naší organizaci nejsou role “vedoucí” nebo „ředitelka“, jsou zde týmy, které spolu komunikují a různí garanti a garantky oblastí, úkolů apod. Když se na nás obrátíte a budete chtít mluvit s “ředitelkou” nebo “vedoucí”, bude s vámi komunikovat člověk, který má danou agendu na starosti nebo se pro danou situaci vybere zástupce_kyně

– pokud se jedná o formální požadavek, např. kontrola projektu, dostane plnou moc člověk, který má nebo si bere danou agendu na starosti (viz výše), případně pokud to dává smysl, účastní se statutární zástupkyně