Programy pro mládež

Co znamená být bez domova? Jak snadné je o bydlení přijít? Co jsou předsudky a co pravda o lidech bez domova? Jak se na ulici mohou dostat mladí lidé? Liší se nějak situace žen a mužů bez domova?

Hledání odpovědí na tyto a další otázky nabízíme v programu Mladí lidé a bezdomovectví, který je určen pro střední školy a poslední ročníky základních škol (8. – 9.), nízkoprahové kluby apod. Program je interaktivní, zahrnuje hry a diskuse a účastní se jej i naše spolupracovnice se zkušeností s bezdomovectvím.

S bezdomovectvím, zejména mladých lidí, souvisí řada rizikových faktorů jako špatné vztahy v rodině, domácí násilí, užívání návykových látek, drobná kriminalita apod., program tedy lze zařadit do vyučování v rámci primární prevence.

Délka: 2 nebo 3 vyučovací hodiny (s volitelnou přestávkou, délku lze uzpůsobit dle vašich požadavků)

Maximální počet žáků a žákyň: 1 třída

Technické požadavky na vybavení třídy: žádné, kromě možnosti rozestavit židle do kruhu

Kontakt: info@jakodoma.org