Škola ulice: sdílení znamená změnu

Projekt Škola ulice od července 2016. Reaguje na výzvu Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny v rámci operačního programu Zaměstnanost. Cílem Školy ulice je posílit schopnosti a možnosti žen bez domova a aktivizovat je směrem k získání pracovního uplatnění a nalezení trvalejšího bydlení. Děje se tak prostřednictvím participativního přístupu v práci se sociálně vyloučenými ženami v Praze. Participativní přístup využívá zkušeností žen bez domova, které v Komunitně vzdělávacím centru již nyní pracují jako peer pracovnice, tedy ženy, které mají samy zkušenosti se životem na ulici, nicméně jsou vyškolené k práci se ženami ve stejné situaci. Peerky dále vedou vzdělávací kurzy, podílejí se na vzdělávání, poskytují poradenství, a to jak přímo v terénu, tak v Komunitně vzdělávacím centru, přednášejí.

Projekt ŠKOLA ULICE: SDÍLENÍ ZNAMENÁ ZMĚNU je spolufinancován Evropskou unií. Projekt se zaměřuje na zvýšení duševní pohody žen bez domova, což jim pomůže při nacházení bydlení či/a práce.