Dámský filmový klub

Jako doma ve spolupráci se ženami bez domova provozuje pravidelný měsíční „Dámský filmový klub“. Ten vznikl s myšlenkou na vytvoření bezpečného místa k pravidelnému  setkávání, k diskusím o filmu i o životě, ale zejména místa odpočinku specificky pro ženy bez domova. Cílem projektu je sdílet společné chvíle při filmu a jídle, a vytvořit soudržnou a aktivní skupinu, která si časem bude klub realizovat sama. Ženy jsou v prostředí klubu podporovány k rozvíjení komunikačních schopností, posílení sebevědomí a schopnosti spolupráce ve skupině.

Projekt probíhá díky podpoře Mlsné kavky, azylového domu sv. Terezie a dobrovolnické práci. Podpořte nás i vy svojí prací nebo finančním příspěvkem. Více zde.