Srdečně Vás zveme na Experty – představení Divadna

Herci a herečky, sami lidé bez domova, dokáží přiblížit veřejnosti komunitu lidí bez domova, jejich životní příběhy i konkrétní problémy. Představení je součástí projektu Žijeme spolu jako doma, jenž reaguje na velký počet lidí bez domova, kteří jsou většinovou společností často vnímáni jako nežádoucí skupina.

Představení proběhne 23. září 2012 v 18,00 v Azylovém domě sv. Terezie v pražském Karlíně, Pernerova 20, Praha 8.

 

Inspirace z USA – práce nejen s LGBT mládeží bez domova

Na podzim 2010 jsem měla díky Fulbright-Masarykovu stipendiu možnost zúčastnit se stáže v L.A. Gay & Lesbian Center (LAGLC). Tato zřejmě největší světová organizace zaměřená na LGBT (lesbické, gay, bisexuální a trans) osoby má nesmírně široké a pestré spektrum programů. Mezi hlavní pilíře patří i práce s LGBT mládeží, specificky pak práce s mladými bezdomovci a bezdomovkyněmi. Zobrazit více

Bezdomovectví je pro ženy obrovské stigma

Bezdomovectví je palčivým problémem především větších měst. Zhoršující se sociální situace připravuje stále více lidí o domov, a v čím dál větší míře se to týká také žen. O tom, zda a jak je situace žen na ulici jiná, jsme mluvili s Alexandrou Jachanovou Doleželovou, Kristýnou Ciprovou a Magdalenou Hornovou z občanského sdružení Jako Doma, které se zabývá genderovými aspekty bezdomovectví.

Zobrazit více