Ženy bez domova učí, jak pracovat s traumatem

Projekt se zaměřuje na komplexní potřeby žen a trans lidí bez domova a v sociální nouzi v Praze, které zažili_y komplexní trauma. Cílem projektu je, aby veřejné instituce (se zaměřením na úřady práce a sociální odbory městských částí) dokázaly lépe a adekvátně reagovat na potřeby cílové skupiny a docházelo tak k jejímu zmocňování a posilování. Změny bude dosaženo prostřednictvím přístupu PIE (Psychologically Informed Environments). Organizace Jako doma projde procesem nastavování přístupu PIE, následně bude školit s lektorkami z řad žen bez domova veřejné instituce v tomto přístupu.

Proč chceme řešit toto téma?

Organizace Jako doma spolupracuje se znevýhodněnou skupinou žen a trans lidí bez domova, z nichž většina zažila různé formy traumatu nebo nejčastěji komplexní trauma (opakované traumatické události v průběhu dětství a života). Zahraniční výzkumy ukazují, že prevalence traumatu u lidí bez domova (a zvlášť už žen) je až v 85% případů (Feantsa, 2017, Recognising the Link between Trauma and Homelessness). Dopady traumatu ovlivňují psychické i fyzické zdraví, často je trauma spjato s rozvojem duševního onemocnění nebo poruchy. Zapříčiňuje, že se člověk cítí v neustálém ohrožení, je podrážděný, upadá do deprese, je odpojený od svých emocí a/nebo má větší sklon k užívání drog, alkoholu (jako copingový mechanismus) a dalšímu chování, které může být (sebe)destruktivní a působit “problémově” (tamtéž). Bývá tak vnímán službami a úřady jako nespolupracující, problémový, kterému se nedá pomoct, což je zapříčiněno právě nepochopením, jak komplexní trauma funguje a jak je potřeba s člověkem s traumatem spolupracovat, aby nedocházelo k retraumatizaci. Ženy a trans lidi bez domova, které_ří zažívají komplexní trauma, mají komplexní potřeby a patří mezi velmi zranitelné skupiny čelící předsudkům, diskriminaci a opresi na různých úrovních a pomáhající organizace a instituce na jejich komplexní potřeby neumějí adekvátně reagovat.

Cíle projektu

1) zlepšení schopnosti úřadů práce, sociálních odborů městských částí a sociálních kurátorů v Praze adekvátně a účinně podporovat a reagovat na potřeby žen a trans lidí bez domova a zlepšení jejich vzájemné spolupráce, aby se zlepšila životní situace CS
2) posílení a zmocnění žen a trans lidí bez domova skrze jejich zapojení do obhajoby svých potřeb (na úrovni organizace Jako doma a na úrovni veřejných institucí)
3) Zlepšení podpory CS ze strany Jako doma, aby se zlepšila její životní situace

Kontakt:

Lenka Vrbová, lenka.vrbova@jakodoma.org

 

Program Active Citizens Fund

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

„Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“