Komunitní centrum Jako doma

rojekt komunitního centra Jako doma je realizován od října roku 2018 a navazuje na projekt Škola ulice: sdílení znamená změnu. Cílem projektu je poskytnout ženám a trans lidem bez domova a v sociální nouzi přístup k adekvátním službám a aktivitám, které reflektují jejich specifické potřeby a na jejichž podobě se aktivně podílejí. Pilířem je participativní přístup a peer práce. Komunitní centrum nabízí ženám a trans lidem bez domova bezpečný prostor, kde si mohou odpočinout, rozvíjet své znalosti a dovednosti, posilovat svoje kapacity, nacházet své zdroje a současně se podílet na jeho spoluutváření.

Projekt KOMUNITNÍ CENTRUM JAKO DOMA je financován z OP PPR, registrační číslo projektu je CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000765.