Kuchařky bez domova

Nemají domov, ale rády vaří a o své umění se chtějí podělit s ostatními. Myšlenka kuchařek bez domova se zrodila s uvědoměním, že mnohé ženy v sociální tísni by se chtěly nějak přínosně zapojit do společnosti, ale je to (kvůli hlubokému znevýhodnění) často obtížné. Jako doma proto nabízí ženám bez domova možnost, aby veřejně prezentovaly své umění, a samy tím napomohly změně společenského vnímání bezdomovectví.

Stánky s jídlem z dílny našich kuchařek jsou umístěny na různých farmářských trzích napříč Prahou a stávají se místem setkávání veřejnosti a lidí bez domova. Cílem tohoto projektu je prolomení bariér mezi veřejností a lidmi bez domova. Víme totiž, že veřejnost a lidé bez domova jsou na míle vzdáleni. Obestřeni neporozuměním, stigmatem a studem, často jim nezbývá, než se uzavřít do samoty a odloučení. Není divu. Většinovou společností jsou vnímáni převážně negativně. Jaké jsou však jejich příběhy? Co umí a jaké vlastně jsou? Přijďte se podívat a ochutnat.

Kuchařky bez domova v březnu otevřely vlastní Jídelnu v Brožíkově 6 na Praze 5. Rekonstrukce a vybavení bylo financováno z OP PPR v rámci projektu Kuchařky bez domova, číslo projektu CZ.07.3.58/0.0/0.0/15_003/0000103, dále také Nadací Vinci a  dary od jednotlivých podporovatelů a podporovatelek. Cílem projektu Jídelny Kuchařek bez domova je zaměstnávání a začleňování žen v sociální tísni, které jsou dvojitě diskriminované na trhu práce – na základě své sociální situace a na základě toho, že jsou ženy.

Provoz je částečně financován z OP PPR, číslo projektu CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000173, také díky Nadaci bez domova a dalším dárcům.

Projekt Kuchařky bez domova a jejich Jídelnu podpořili: