Publikace

Inspirujte se, sdílejte, tiskněte, šiřte. Uvádějte prosím autora_ku .)

SPOLEČNĚ JAKO DOMA BEZ NÁSILÍ: Poradce pro osoby v pomáhajících profesích aneb Co byste měli vědět o násilí na ženách, pokud pracujete s ženami bez domova

Publikace určená pracovníkům a pracovnicím pomáhajícím lidem bez domova, pracovnicím a pracovníkům sociálních služeb, zaměstnavatelům a zaměstnavatelkám, kteří zaměstnávají ženy bez domova nebo s nimi spolupracují, a všem, kteří se ve své práci nebo v jiných životních souvislostech potkávají se ženami bez domova. Soustředíme se na problematiku násilí, protože z naší praxe a výzkumů vyplývá, že násilí ze strany mužů je s bezdomovectvím žen spojeno. Ke stažení zde

 

 

Stojíme na jejich straně! … protože dvě jsou víc než jedna. Závěrečná výzkumná zpráva o ženském bezdomovectví a násilí.

Publikace představuje závěry jedinečného participativního výzkumu o ženském bezdomovectví a násilí, které ženy v sociální tísni zažívají. Výzkum probíhal ve dvou městech ČR a zapojil jak samotné ženy v sociální tísni, tak i pracovníky a pracovnice v pomáhajících profesích. Popisuje jak násilí v partnerských vztazích, tak i násilí ze stran institucí, s nimiž se ženy ve své situaci setkávají a které mnohdy zásadně určují jejich další osud. Zpráva se zaměřuje i na strategie, jaké ženy tváří v tvář násilí volí, a doporučení pro sociální služby. Ke stažení zde.

 

Nemám domov, ale mám svůj hlas

Publikace představuje výstupy společných setkávání lidí bez domova s lidmi, kteří pracují v oblasti sociální práce, ale nahlíží kriticky na současný systém, ať už sociální práce nebo nastavení hodnot společnosti. Publikace obsahuje tyto příspěvky:  Nemám kde bydlet, ale nejsem „bezdomovec“; Ke kořenům sociální práce; Jak překročit práh azylového domu; Poprvé venku: mladí lidé bez domova a squatting; Bydlení je právo! Jak si ho vymoci? Ke stažení zde

 

 

 

 

Ženy sobě: Principy spolupráce s ženami v sociálně tíživé situaci

Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference. Pouze elektronicky zde

 

 

 

 

 

 

 

Zažíváte násilí? Nespravedlivé jednání? Obtížné situace na ulici? Máte svoje práva. Poradíme vám.

Příručka shrnuje rady a kontakty pro ženy v sociálně tíživé situaci, které zažívají nebo zažily násilí, diskriminaci či jiné obtížné situace. Elektronická verze zde.

 

 

 

 

 

 

 

Ženy sobě. Zkušenosti se skupinovým setkáváním žen v sociálně tísnivé situaci

Publikace obsahuje základní východiska a doporučení pro zavádění pravidelného setkávání žen v sociálně tísnivé situaci jinými organizacemi vycházející z praktických zkušeností, včetně možných metod práce s cílovými skupinami a popisu realizovaných bloků programu. Celou příručku si můžete stáhnout zde.

 

 

 

 

Koho opomíjíme? Práce s násilnými osobami bez domova

Publikace se zaměřuje na zviditelnění problematiky a otevření diskuze o násilí ve vztazích lidí bez domova a nabízí inspiraci, jak pracovat s násilnými osobami. Ke stažení zde.

 

 

 

 

 

 

 

Relaxace, reintegrace, revoluce!

Reintegrace je v souvislosti s bezdomovectvím často skloňované slovo. Jak umožnit lidem, kteří ztratili domov (a obzvlášť lidem, kteří jej nemají již delší dobu) návrat do většinové společnosti? Inspiraci můžete hledat v manuálu  zde.

 

 

 

 

 

 

Zpátky ze dna: Zaostřeno na ženy

Zpráva z kvalitativního výzkumu zaměřeného na ženy bez přístřeší. Zde

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezdomoviny

Noviny, které píší ženy v sociální tísni pro jiné ženy (a muže) v podobné situaci. Zprávy, publicistika, zábava. Vycházejí obvykle jednou za dva měsíce.

Jednotlivá čísla ke stažení: červenec 2015, říjen 2015, prosinec 2015, únor 2016, duben 2016, červen 2016, září 2016, prosinec 2016.