Publikace

Inspirujte se, sdílejte, tiskněte, šiřte. Uvádějte prosím autora_ku .)

Publikace se věnuje trauma citlivému přístupu v organizaci Jako doma – Homelike, o.p.s. a vznikla v rámci projektu „Ženy bez domova učí, jak pracovat s traumatem“, který se zaměřuje na komplexní potřeby žen a trans lidí bez domova a v sociální nouzi v Praze.

Zahraniční výzkumy ukazují, že prevalence traumatu u lidí bez domova (a zvlášť u žen) je až v 85 % případů (Feantsa, 2017). Proto nám připadalo důležité se na toto téma více zaměřit a dále se v něm vzdělávat. Publikace je rozdělena na tři části: první vznikla ve spolupráci pracovnic komunitního centra Jako doma Markéty Profeldové a Lenky Vrbové s úvodním slovem od kolegy Rada Bandita. Popisuje trauma citlivý přístup v organizaci Jako doma a zahrnuje témata psychologické povědomí, bezpečí, hranice a pravidla a vzdělání a podpora týmu. Uzavírá ji osobní reflexe naší kolegyně Elišky Konývkové. Ve druhé části nabízejí své pohledy na trauma a práci s traumatizovanými lidmi psychologové Kristýna Farkašová a Pavel Nepustil a téma jazyka jako nástroje posílení přináší Rad Bandit. Na závěr předkládá kolektiv z Jako doma několik jednoduchých pomůcek trauma citlivé praxe. Pokud není uvedeno jinak, autorky a autorkami citací v textu jsou pracovnice a pracovníci komunitního centra Jako doma (v textu též komunitka). Ke stažení zde.

obrazek_web

Poradce pro osoby v pomáhajících profesích aneb Co byste měli vědět o násilí na ženách, pokud pracujete s ženami bez domova.

Publikace určená pracovníkům a pracovnicím pomáhajícím lidem bez domova, pracovnicím a pracovníkům sociálních služeb, zaměstnavatelům a zaměstnavatelkám, kteří zaměstnávají ženy bez domova nebo s nimi spolupracují, a všem, kteří se ve své práci nebo v jiných životních souvislostech potkávají se ženami bez domova. Soustředíme se na problematiku násilí, protože z naší praxe a výzkumů vyplývá, že násilí ze strany mužů je s bezdomovectvím žen spojeno. Ke stažení zde.

dve-jsou-titulka

Stojíme na jejich straně! … protože dvě jsou víc než jedna. Závěrečná výzkumná zpráva o ženském bezdomovectví a násilí.

Publikace představuje závěry jedinečného participativního výzkumu o ženském bezdomovectví a násilí, které ženy v sociální tísni zažívají. Výzkum probíhal ve dvou městech ČR a zapojil jak samotné ženy v sociální tísni, tak i pracovníky a pracovnice v pomáhajících profesích. Popisuje jak násilí v partnerských vztazích, tak i násilí ze stran institucí, s nimiž se ženy ve své situaci setkávají a které mnohdy zásadně určují jejich další osud. Zpráva se zaměřuje i na strategie, jaké ženy tváří v tvář násilí volí, a doporučení pro sociální služby. Ke stažení zde.

mam-hlas copy TITULKA

Nemám domov, ale mám svůj hlas

Publikace představuje výstupy společných setkávání lidí bez domova s lidmi, kteří pracují v oblasti sociální práce, ale nahlíží kriticky na současný systém, ať už sociální práce nebo nastavení hodnot společnosti. Publikace obsahuje tyto příspěvky:  Nemám kde bydlet, ale nejsem „bezdomovec“; Ke kořenům sociální práce; Jak překročit práh azylového domu; Poprvé venku: mladí lidé bez domova a squatting; Bydlení je právo! Jak si ho vymoci? Ke stažení zde

JD_sbornik_final.1-page-001

Ženy sobě: Principy spolupráce s ženami v sociálně tíživé situaci

Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference. Pouze elektronicky zde

balicek_final.1-page-001

Zažíváte násilí? Nespravedlivé jednání? Obtížné situace na ulici? Máte svoje práva. Poradíme vám.

Příručka shrnuje rady a kontakty pro ženy v sociálně tíživé situaci, které zažívají nebo zažily násilí, diskriminaci či jiné obtížné situace. Elektronická verze zde.

metodika_final.1-page-001

Ženy sobě. Zkušenosti se skupinovým setkáváním žen v sociálně tísnivé situaci

Publikace obsahuje základní východiska a doporučení pro zavádění pravidelného setkávání žen v sociálně tísnivé situaci jinými organizacemi vycházející z praktických zkušeností, včetně možných metod práce s cílovými skupinami a popisu realizovaných bloků programu. Celou příručku si můžete stáhnout zde.

Koho-opomíjíme-Práce-s-násilnými-osobami-bez-domova.1-page-001

Koho opomíjíme? Práce s násilnými osobami bez domova

Publikace se zaměřuje na zviditelnění problematiky a otevření diskuze o násilí ve vztazích lidí bez domova a nabízí inspiraci, jak pracovat s násilnými osobami. Ke stažení zde.

manual_final.1-page-001

Relaxace, reintegrace, revoluce!

Reintegrace je v souvislosti s bezdomovectvím často skloňované slovo. Jak umožnit lidem, kteří ztratili domov (a obzvlášť lidem, kteří jej nemají již delší dobu) návrat do většinové společnosti? Inspiraci můžete hledat v manuálu  zde.

zprava_final.1-page-001

Zpátky ze dna: Zaostřeno na ženy

Zpráva z kvalitativního výzkumu zaměřeného na ženy bez přístřeší. Zde

Bezdomoviny

Noviny, které píší ženy v sociální tísni pro jiné ženy (a muže) v podobné situaci. Zprávy, publicistika, zábava. Vycházejí obvykle jednou za dva až tři měsíce.

Jednotlivá čísla ke stažení: červenec 2015, říjen 2015, prosinec 2015, únor 2016, duben 2016, červen 2016, září 2016, prosinec 2016, únor 2017, květen 2017, srpen 2017, říjen 2017, prosinec 2017, únor 2018, duben 2018, červen 2018, prosinec 2018, březen 2019, červen 2019, září 2019, prosinec 2019, březen 2020, červen 2020, září 2020, prosinec 2020, červen 2021, březen 2022, červen 2022.