Catering

Co nabízíme?

Nabízíme veganské cateringové služby, které připravují ženy bez stálého bydlení. Objednáním našeho cateringu máte možnost ochutnat skvělé jídlo a také podpořit ženy, které si sáhly na dno a přesto to nevzdaly. Důležitou součástí cateringu je přítomnost našich kuchařek na místě, abyste měli možnost je blíže poznat a možná i pochopit. Každá kuchařka má svůj příběh, svůj specifický (a leckdy neotřelý) způsob komunikace, své sny a plány a o všechny se s vámi ráda podělí.

Co děláme?

Zajišťujeme kompletní cateringové služby pro různé typy akcí:

  • veganské menu – sladké, slané, teplé, studené, jídla o několika chodech i drobné občerstvení
  • servírujeme teplé nápoje (káva, čaj)
  • nabízíme vlastní nealkoholické limonády a šťávy, limonády od Tátův sad, alkohol po domluvě
  • servírujeme v keramickém nádobí nebo v ekologickém nádobí na jedno použití

Menu

Catering si můžete objednat na tel. (+420) 775 707 371  nebo e-mailem: jidelna@jakodoma.org. Pošleme vám nabídku a na základě vaší poptávky rádi sestavíme vhodné menu a připravíme celkovou kalkulaci. Celková cena objednávky se odvíjí od charakteru akce, pro kterou je catering určen. Přijímáme objednávky od 10 000,- Kč výše.  Menší množství jídel rádi připravíme za příplatek.

Naše hodnoty a zásady

Vycházíme z přesvědčení, že být bez domova není volbou jednotlivce. Ke ztrátě domova dochází většinou pod vlivem různých událostí, z nichž mnohé souvisí se špatným systémovým nastavením české společnosti, případně necitlivým přístupem k sociální spravedlnosti. Sami věříme v možnost spravedlivějšího rozdělení společenských zdrojů a potřebu zajistit přístup k těmto zdrojům těm, kteří to potřebují. Tento přístup může zásadně zlepšit kvality života všech osob, a to se zvláštním zřetelem ke znevýhodněným jedincům a skupinám. Z těchto důvodů nespolupracujeme se subjekty, které jsou svým jednáním či filozofií v rozporu s naším přesvědčením. Jedná se např. o:

  • subjekty, které porušují lidská a zvířecí práva, využívají dětskou a nucenou práci
  • subjekty, které vydělávají na chudobě
  • bankovní instituce, které se nehlásí k principům etického bankovnictví
  • subjekty, které nedodržují normy v oblasti životního prostředí a hrubým způsobem poškozují životní prostředí, aniž by se snažily tyto dopady eliminovat
  • subjekty, které vyrábějí zbraně, jadernou energii, tabákové výrobky nebo provozují herny