Právo na bydlení

V rámci našich vzdělávacích setkáních jsme se věnovaly i tématu: „právo na bydlení“. Okolo stolu se nás sešlo opravdu mnoho. Přednášející Jan Sopek a Vít Lesák mluvili o možnostech sociálního bydlení nejen v Brně ale i celé České republice. O tom, že jsou bezdomovectvím ohrožené zejména nízkopříjmové rodiny a ženy samoživitelky. Vysvětlovali nový koncept sociálního bydlení a na jakých základech by měly být rozděleny byty a kde.

V Brně by rádi využili program rapid rehousing. Smyslem tohoto programu je, že když se lidem bez přístřeší poskytne bydlení co nejdříve po příchodu na ulici, je daleko jistější, že se lépe začlení do běžné společnosti a budou mít čas na shánění zaměstnání. Zlepší se jejich zdravotní stav, jak fyzický, tak psychický.

Z dlouhodobého výzkumu vyplývá, že to funguje. Nejlepších výsledků bylo u rodin s dětmi. Systém se osvědčuje lépe než postupné a ne úplně nízkoprahové přecházení z azylových domů do postupného bydlení. Ukázalo se že rapid rehousing snižuje pravděpodobnost opětovné ztráty bydlení. V současnosti se sociální byty přidělují spíše za odměnu, až když jejich žadatel projde celou mašinérií: noclehárna-azyl-ubytovna. A ubytovny bývají zdaleka dražší než sociální byty. Sociální byty by měli být rozmístěny po celém městě.

Občas to vypadá, že by nás ti nahoře nejčastěji všechny posbírali a vystěhovali do ubikací někde na okraji města, nebo raději ještě dál za hranice města. Vzniklo by takzvané „gheto“, jako je tomu na Mostecku v Chánově. Na jednom místě by se zdržovalo mnoho chudých. Tím, že se rozmístí po celé ploše města se tomuto zabrání. Byty by také měli odpovídat potřebám lidí. Ne aby byla staré vybydlené a rozpadající se a rodiny s dětmi na jejich opravu stejně neměli potřebné finance. Do budoucna chce město Brno zlepšit stav bezdomovectví v jejich ulicích. Chtějí snížit počet lidí bez domova a zlepšit podmínky rodinám s dětmi a pomoci jim bydlení udržet.

Živel Eva

Článek vyšel v rámci projektu „Ženy bez domova se vzdělávají v otázkách lidských a sociálních práv“ díky podpoře Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.