Co děláme

Co v Jako doma děláme

Proč některé ženy nemají domov? Kdo vlastně jsou? A jak je můžeme podpořit?

Takové otázky jsme si začaly klást někdy v roce 2012, a hledání odpovědí na ně nás dovedlo k založení neziskové organizace, která se jako první v ČR zabývá genderově-specifickým bezdomovectvím. Začaly jsme s výzkumným projektem Zpátky ze dna: Zaostřeno na ženy, který zaznamenává osobní příběhy žen bez domova. Spustily jsme také kampaň, která měla za cíl přiblížit téma ženského bezdomovectví širší veřejnosti.

V létě 2013 jsme začaly s projektem Kuchařky bez domova. Ženy bez domova nabízejí jídlo vlastní výroby na nejrůznějších farmářských trzích, festivalech a dalších akcích pro veřejnost v Praze a dalších místech ČR, obvykle za dobrovolný příspěvek. Rozhovory s kuchařkami nad skvělou polévkou, topinkou s pomazánkou či plněnou palačinkou pomáhají odstraňovat předsudky vůči lidem bez domova, které se ve společnosti objevují. Za dobu, co Kuchařky bez domova fungují, si už získaly renomé a začaly se věnovat i cateringu. Vznikla z nich však také vzájemně se podporující skupina, která si pomáhá řešit nejrůznější krizové situace.

Od založení Jako doma vidíme, že s ženským bezdomovectvím je úzce spjato násilí na ženách – ať už jako příčina nebo doprovodný jev anebo obojí. Proto jsme se na násilí na ženách v souvislosti s tísnivou sociální situací zaměřily v několika projektech (Ženy sobě, Společně pro ženy: pojďme o tom mluvit). Spolupracujeme s řadou českých i zahraničních partnerských organizací z neziskového sektoru (sociální kurátorky/-ři, sociální pracovnice/-i věnující se práci s lidmi bez domova, sexuálně pracujícími, ženami z azylových domů, drogově závislými apod.) a usilujeme o vytvoření komplexního systému podpory, který by byl schopen reagovat na problémy související s tísnivou životní situací v celé jejich šíři. Kromě podpory žen bez domova v řešení otázek jako jsou dluhy, bydlení, sociální dávky či odebrání dítěte, nám jde o vytvoření bezpečného prostoru, kde se ženy bez domova mohou pravidelně potkávat, odpočívat a trávit čas společně. Organizujeme filmový klub a divadelní skupinu. Naším velkým plánem do budoucna je zřídit veganské bistro s prostornou kuchyní, kde se Kuchařkám bude dobře vařit, a nízkoprahové/ komunitní centrum.

Kromě aktivit pro ženy bez domova také provádíme kvalitativní výzkum o jejich situaci. Výzkum byl unikátní díky svému zaměření na ženy a metodě. Výzkumná zpráva je ke stažení zde.

Dále organizujeme veřejné akce, kde se mohou lidé s domovem a bez domova potkat v jiném kontextu. V létě 2014 jsme pořádaly akci Superhrdinky bez domova, která prezentovala dovednosti („superschopnosti“) žen bez domova – od skvělého vaření přes tvorbu uměleckých děl až po věštění z ruky.

V čem pracujeme jinak

Na bezdomovectví se snažíme nahlížet jinak. Vycházíme z toho, že lidé bez domova jsou sami experti expertkami na svou situaci a jsou aktéry a aktérkami svého života. Věříme, že se správnou podporou dokáže každý člověk bez domova dosáhnout významných pozitivních změn. Spíše než „služby“ nabízíme partnerství. Projekt Kuchařky bez domova by se jednou měl stát sociálním podnikem, který nabídne ženám bez domova skutečnou práci a profesní rozvoj ve skutečném pracovním prostředí – tedy možnost, na niž běžně nedosáhnou.

Do budoucna bych rádi otevřely komunitní centrum pro ženy a transgender osoby bez domova nebo ty, které jsou ztrátou domova ohroženy. Zatím takový prostor v ČR chybí. Centrum bude jedinečným prostorem pro odpočinek, setkávání a vzájemnou podporu, a bude nabízet zdravotní služby a hygienické zázemí. Bude v něm také komunitní kuchyň a bistro Kuchařek bez domova.
Základními cíli organizace jsou zejména:

  • Upozorňovat na genderový podtext bezdomovectví a poskytovat podporu ženám bez domova
  • Informovat a odstraňovat stereotypy spojené s bezdomovectvím.
  • Integrovat osoby bez domova.
  • Podporovat prevenci ohrožení bezdomovectvím.
  • Měnit pohled na bezdomovectví ve společnosti.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti.