Publikace o trauma citlivém přístupu

Tato publikace se věnuje trauma citlivému přístupu v organizaci Jako doma – Homelike, o.p.s. a vznikla v rámci projektu „Ženy bez domova učí, jak pracovat s traumatem“, který se zaměřuje na komplexní potřeby žen a trans lidí bez domova a v sociální nouzi v Praze. Zahraniční výzkumy ukazují, že prevalence traumatu u lidí bez domova (a zvlášť u žen) je až v 85 % případů (Feantsa, 2017). Proto nám připadalo důležité se na toto téma více zaměřit a dále se v něm vzdělávat.

Publikace je rozdělena na tři části: první vznikla ve spolupráci pracovnic komunitního centra Jako doma Markéty Profeldové a Lenky Vrbové s úvodním slovem od kolegy Rada Bandita. Popisuje trauma citlivý přístup v organizaci Jako doma a zahrnuje témata psychologické povědomí, bezpečí, hranice a pravidla a vzdělání a podpora týmu. Uzavírá ji osobní reflexe naší kolegyně Elišky Konývkové. Ve druhé části nabízejí své pohledy na trauma a práci s traumatizovanými lidmi psychologové Kristýna Farkašová a Pavel Nepustil a téma jazyka jako nástroje posílení přináší Rad Bandit. Na závěr předkládá kolektiv z Jako doma několik jednoduchých pomůcek trauma citlivé praxe. Pokud není uvedeno jinak, autorky a autorkami citací v textu jsou pracovnice a pracovníci komunitního centra Jako doma (v textu též komunitka)

Publikace je ke stažení zde

„Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“