Naše cíle

Základními cíli organizace jsou zejména:
  • Upozorňovat na genderový podtext bezdomovectví a poskytovat podporu ženám bez domova
  • Informovat a odstraňovat stereotypy spojené s bezdomovectvím.
  • Integrovat osoby bez domova.
  • Podporovat prevenci ohrožení bezdomovectvím.
  • Měnit pohled na bezdomovectví ve společnosti.