Kuchařky bez domova

Nemají domov, ale rády vaří a o své umění se chtějí podělit s ostatními. Myšlenka „kuchařek“ bez domova se zrodila s uvědoměním, že mnohé klientky azylových domů by se chtěly nějak přínosně zapojit do společnosti, ale bohužel je to (kvůli hlubokému znevýhodnění) často obtížné. Jako doma proto nabízí ženám bez domova možnost, aby veřejně prezentovaly své umění, a samy tím napomohly změně společenského vnímání bezdomovectví.

Stánky s jídlem z dílny našich kuchařek jsou umístěny na různých farmářských trzích napříč Prahou a stávají se místem setkávání veřejnosti a lidí bez domova.  Umění nezvyklých kuchařek je doprovázeno fotografickou výstavou na téma bezdomovectví. Cílem této aktivity je prolomení bariér mezi veřejností a lidmi bez domova. Víme totiž, že veřejnost a lidé bez domova jsou na míle vzdáleni. Obestřeni neporozuměním, stigmatem a studem, často jim nezbývá, než se uzavřít do samoty a odloučení. Není divu. Většinovou společností jsou vnímáni převážně negativně. Jaké jsou však jejich příběhy? Co umí a jaké vlastně jsou? Přijďte se podívat a ochutnat.

Projekt probíhá díky podpoře Nadace Via, Slovensko-českého ženského fondu, KC Prádelna, rodiny Orlických a dobrovolnické práci mnohých z vás. Děkujeme. Podpořte nás i vy svojí prací nebo finančním příspěvkem