Ke kořenům sociální práce

Komu by měla sloužit sociální práce? Jednotlivcům, rodinám, a tím nepřímo celé společnosti. Počítá se však za člena takové společnosti i člověk označený nálepkou „sociální patologie“? A co sám sociální pracovník? Pozoruje bujení sociálních nešvarů z vrchu, nebo si v něm sám máčí boty, když spolupracuje s lidmi bez domova? Je vůbec spolupráce mezi sociálními pracovníky a jejich klienty možná? Tyto a další témata otevřelo v pořadí třetí setkání skupiny „Diskutujeme: O čem se zatím v oblasti bezdomovectví nemluví“ věnované jiné, kritické a radikální, sociální práci. Zobrazit více

Bydlení je právo! Jak si ho ale vymoci?

Druhé z řady setkání skupiny „Diskutujeme: O čem se zatím v oblasti bezdomovectví nemluví“ se věnovalo u nás zoufale chybějícímu sociálnímu bydlení a možnostem, jak do jeho prosazování zapojit ty, které jeho nedostatek postihuje nejvíce: lidi v tíživé bytové situaci. Proč se tito lidé u nás nedokáží organizovat a nechají za sebe mluvit odborníky? Potřebujeme si opravdu sáhnout pod vlivem ekonomické krize až na samé dno, abychom se dokázali mobilizovat k prosazení sociálního bydlení, nebo nám prostě jen chybí know-how, jak budovat účinný občanský nátlak zdola?

Zobrazit více

Nemám kde bydlet, ale nejsem bezdomovec!

 

Mají slova moc utvářet a měnit realitu? Tato otázka se opakovaně stává předmětem nekonečných akademických debat. Dvouhodinové setkání skupiny „Diskutujeme: o čem se zatím v oblasti bezdomovectví nemluví“, které pořádá organizace Jako doma ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung a Platformou pro sociální bydlení, nemohlo a ani nemělo za cíl tuto složitou debatu rozseknout. Jeho účel byl odlišný: najít pro osoby, které se ocitly bez domova, nebo jsou jeho ztrátou ohroženy, takové označení, se kterým se mohou ztotožnit bez pocitů studu a ponížení.

Zobrazit více

V prázdném domě Jako doma

Prázdné, chátrající, ale pevně uzamčené domy znetvořují město stejnou intenzitou jako život na ulici znetvořuje člověka a jeho duši. Přesto, když se pozorně podíváme, zjistíme, že je najdeme ve stejném prostoru. Lidi bez domovů, a domovy, které nemají člověka. Jeden takový, obehnaný řetězem, stojí léta v ulici Washingtonova. Vlastní jej Ministerstvo spravedlnosti. Hned o pár metrů dál, kousek odsud, na dohled, na lavičkách v sedě pospávají smutné ikony pražského Hlavního nádraží. Když tudy do Washingtonovy procházíme, vzpomenu si na slova šedesátileté Dany. „Nejhorší je ta únava. Nejhorší je, že se nemůžeš natáhnout, jsi unavená, pořád hlídáš věci. Máš strach, aby tě někdo neokradl, zima není tak hrozná, nejhorší je že nemůžeš spát“. Ministerstvo čeho? Výsměchu? Zobrazit více

Past sociálna

Instantní řešení bezdomovecké problematiky vypouští pražský magistrát do pléna v pravidelných intervalech, a tak tentokrát putuje napříč periodiky zpráva o záměru vyčistit MHD od všudypřítomného zápachu, který obtěžuje cestující. Přimět bezdomovce, identifikované magistrátem jako původce tohoto problému, aby se umyli, bude podle primátora Hudečka nákladným úkolem: „Nebude to levné, ale vycházíme z toho, že je to sociopatologický jev, který měl být řešen již dávno“1 Zobrazit více

Do Londýna za ženami bez domova

Ženy bez domova, bezdomovkyně, ženy bez přístřeší.  Zatímco v Česku jako kdyby tyto ženy ani neexistovaly, ve Velké Británii již pět let pilotně testují program pomoci právě ženám, které se ocitly bez střechy nad hlavou. Cesta do tajů práce s britskými bezdomovkyněmi se naskytla týmu Jako doma v rámci projektu mezinárodní spolupráce v organizaci St Mungo’s. Týden nabitý nápady, inspirací a informacemi vedl k intenzivnímu přemýšlení, jak věci měnit i u nás. Zobrazit více

Inspirace z USA – práce nejen s LGBT mládeží bez domova

Na podzim 2010 jsem měla díky Fulbright-Masarykovu stipendiu možnost zúčastnit se stáže v L.A. Gay & Lesbian Center (LAGLC). Tato zřejmě největší světová organizace zaměřená na LGBT (lesbické, gay, bisexuální a trans) osoby má nesmírně široké a pestré spektrum programů. Mezi hlavní pilíře patří i práce s LGBT mládeží, specificky pak práce s mladými bezdomovci a bezdomovkyněmi. Zobrazit více

Bezdomovectví je pro ženy obrovské stigma

Bezdomovectví je palčivým problémem především větších měst. Zhoršující se sociální situace připravuje stále více lidí o domov, a v čím dál větší míře se to týká také žen. O tom, zda a jak je situace žen na ulici jiná, jsme mluvili s Alexandrou Jachanovou Doleželovou, Kristýnou Ciprovou a Magdalenou Hornovou z občanského sdružení Jako Doma, které se zabývá genderovými aspekty bezdomovectví.

Zobrazit více