Jak zavést pravidelné setkávání žen v rámci vaší služby?

Organizace Jako doma – Homelike, ROZKOŠ bez RIZIKA a In IUSTITIA vydaly v rámci projektu Ženy sobě publikaci, která shrnuje zkušenosti se zavedením komplexního programu pro ženy v tísnivé sociální situaci. Obsahuje základní východiska a doporučení pro zavádění podobného programu jinými organizacemi vycházející z praktických zkušeností, včetně možných metod práce s cílovými skupinami a popisu realizovaných bloků programu.
Publikace je určena dalším organizacím a institucím, které působí v oblastech pomoci ženám, jenž jsou bez přístřeší, zažily různé formy násilí či poskytují placené sexuální služby. Tento materiál může být inspirací pro zavedení skupinového setkávání žen. Celou publikaci si můžete stáhnout zde Zobrazit více

Předsudky nejsou fér aneb co přinesl seminář o multikulturalismu

Multikulturalismus byl tématem druhého semináře v rámci našeho vzdělávání pro ženy bez domova. Motto znělo: Pokusme se společně vyvrátit některé mýty o životě lidí, kteří s námi nemusí sdílet stejnou řeč, ale sdílí stejné podmínky. Věřím, že spousta z nás, ať jsme s domovem nebo bez něj, se setkala ve svém životě s předsudky, nedůvěrou … a nás, kteří jsme v něčem jiní, se to týká o něco víc.

Být jiný, být menšina, být jiné národnosti, být Rom, být gay, být žena bez domova – je vždy o něco těžší. Spousta z nás, žen bez domova, zažila diskriminaci na vlastní kůži. A právě proto, že nemáme vlastní domov, máme za sebou i pár těžkých chvil a nefér jednání.  A proto si myslím, že k tématu multikulturalismu jsme si měly co říci. Zobrazit více

Pro řešení násilí na ženách bez domova je důležitá i práce s původci násilí

Téma domácího násilí v České republice přestává být po mnoha letech tabu. Existují specializovaná pracoviště pro oběti i pachatele násilí, legislativa, příslušné instituce i široká veřejnost přestávají domácí násilí bagatelizovat a zlehčovat. Jak ale vypadá situace, když se násilí odehrává v situaci lidí bez domova?  To, co víme o domácím či partnerském násilí, je u lidí bez domova komplikováno vstupem dalších faktorů, jako je užívání různých návykových látek, psychickými onemocněními nebo prostě „jen“ velkou hmotnou nouzí. Násilí v kontextu bezdomovectví přináší řadu otázek a bílých míst. Lze vůbec používat „domácí násilí“ v kontextu lidí, kteří domov nemají? Kam se obrátit o pomoc, když máte zkušenosti s násilím i ze strany policie či veřejnosti? Co dělat, když v českém prostředí neexistují komplexní sociální služby, které by propojovaly násilí a bezdomovectví? 

Zobrazit více

Neviditelné ženy: o genderových aspektech bezdomovectví

Když lidem vyprávím o svojí činnosti v organizaci Jako doma, kde pracujeme s ženami bez domova, sem tam slýchávám dotaz: „V čem jsou ženská úskalí života na ulici jiná, než ta mužská, a proč je potřeba věnovat ženám speciální pozornost?“ Tak především žen na ulici potkáváme výrazně méně než mužů.

Jak byste si představovali ideální azylový dům?

Na konferenci Terénní a nízkoprahové programy 2015 – Sociální práce jako péče o důstojnost člověka, kterou pořádala Česká asociace streetwork, jsme s našimi spolupracovnicemi bez domova připravily workshop Vysoké prahy v azylovém bydlení očima žen bez domova. V rámci tohoto workshopu jsme s účastníky a účastnicemi diskutovali, co jsou pro ně důležité věci a činnosti v jejich každodenním životě, bez čeho si nedokáží představit svůj den (např. dlouhý spánek, cigareta, pes, kafe, jít s kamarády na pivo…). V kontextu této aktivity a představení zkušeností ze zahraničí jsme identifikovali problematické prahy v současném azylovém bydlení. Ze skupinové práce pak vzešly nápady, jak by mohl vypadat ideální (nebo o něco lepší) azylový dům, o které bychom se s vámi rádi podělili. Neohlíželi jsme se na finance, prostředky, zajeté fungování, protože musíme umět snít ve velkém a bez překážek, abychom mohli měnit věci k lepšímu. Některé věci jdou změnit snadno, některé změny už se dějí, někde je potřeba hodně práce, diskuse a snahy mnoha lidí.

 

Zobrazit více

Nemám kde bydlet, ale mám svůj hlas!

Slovo „participace“ zní z úst politiků, výzkumníků i některých aktivistů. Ve své oblíbenosti šlape na paty slovům integrace nebo inkluze. „Co to ale je?“ ptali se diskutující bez domova při přípravě závěrečného setkání skupiny Diskutujeme: o čem se zatím v oblasti bezdomovectví nemluví.  Po chvíli jsme se dobrali k nejpříhodnější odpovědi: „Je to vlastně to, o co se spolu snažíme, zkrátka že děláme věci společně.“ Vysvětlit význam cizího slova je však jen malým oříškem ve srovnání s úkolem, který si závěrečný večer a následné celodenní pracovní setkání vytyčily za cíl: vymyslet, jak takovou participaci uvést do každodenní praxe sociálních služeb či do tvorby bytové politiky, aby nezůstávala jen prázdným cizím slovem.

Zobrazit více

Naše fotoreportáže z Kliniky

Na začátku prosince, ještě když v pražské Jeseniově ulici fungovalo Autonomní kulturní a sociální centrum Klinika, jsme se tam vydaly udělat fotoreportáže. V rámci kurzu Pošli to dál!, který je určen mladým ženám ohroženým násilím nebo bez přístřeší, jsme vybaveny radami Terezy Krobové z Aktuálně.cz fotily, zpovídaly místní obyvatele a procházely Kliniku od sklepa po půdu. Jak vypadala Klinika očima budoucích reportérek, se můžete podívat níže.

Fotoreportáž Nikss a Mery

Fotoreportáž Kačky

 

Poprvé venku: mladí lidé a bezdomovectví

Pořídit si první byt. Jak na to? Kam se má člověk na prahu dospělosti obrátit, když se za ním zavřely dveře domova, ať už vlastního, nebo dětského? Mladí lidé na ulici představují další velmi zranitelnou skupinu, pro kterou se nenabízí uspokojivé řešení bytové situace. Míst, kde se dostupně ubytovat, je málo, a tak řada mladých volí cestu squattingu z nutnosti. V dalším z řady setkání skupiny Diskutujeme: o čem se zatím v oblasti bezdomovectví nemluví, jsme se díky zkušenostem pravidelných účastníků i mladých hostů z Bolzánky (denní centrum pro lidi bez domova do 26 let) mimo jiné dozvěděli, jak těžké je vyspat se v opuštěném domě.

Zobrazit více

Snižování prahů: proč je výhodné odstraňovat bariéry

Po prázdninovém odpočinku se opět sešla skupina diskutujících s domovem i bez domova posílená o nové členky a členy. Překročili jsme v diskuzi nízké i vysoké prahy azylových domů v Praze a v Londýně, abychom nahlédli dovnitř a zjistili, komu a proč se vyplácí odstraňovat mříže z oken a rušit nesmyslně tvrdá domovní pravidla. Pozornost jsme věnovali také těm, kteří ztrácí domov hned dvakrát, a to v zemi původu a následně v České republice, cizinkám a cizincům.

Zobrazit více