Propojování majitelů*ek bytů s osobami v bytové nouzi

Od srpna 2021 se snažíme propojovat sociálně citlivé majitele*ky menších bytů v Praze a ženy, které pobývají během pandemie onemocnění covidu 19 v humanitárním ubytování – tzv. hotely. Ideálním výsledkem spolupráce je uzavření nájemní smlouvy, díky které získají ženy vyhovující bydlení.

Pronájem bytu ženám pomáhá v jejich mnohdy složité životní situaci. Získávají bezpečný prostor pro to, aby mohly řešit své potíže a soustředit se na stabilizaci i kroky do budoucna. Majitel*ka získává nájemnici, která má kolem sebe síť pečujících a podporujících osob, připravených pomáhat a vybavených zkušenostmi s řešením široké škály situací, od pocitů osamění přes vybavování bytu až po případnou asistenci při hledání nové práce atd.

Jde o ženy dlouhodobě spolupracující s organizací Jako doma – Homelike, o.p.s., která se už dekádu zaměřuje podporu  žen a trans osob v sociální tísni v Praze. Provozuje denní komunitní centrum, Jídelnu kuchařek bez domova, terénní program zaměřený na podporu v bydlení a další aktivity. V souvislosti s pandemií covidu 19 začalo Jako doma (duben 2020) provozovat jedno z humanitárních ubytovacích zařízení – hotel Amadeus – zaměřený právě na nejzranitelnější ženy. Více než 10 žen z něj už bydlí v nájemních bytech, převážně jde o městské byty ve správě pražského magistrátu. Při zabydlování je nejrůznějšími formami podporují sociální pracovnice z Jako doma a / nebo z terénního programu prevence bezdomovectví Armády spásy.

V rámci řešení pilotního projektu Aplikace inovačního nástroje – Zabydlování v podmínkách tržního prostředí hlavního města Praha – hledáme s ženami z humanitárního ubytování bydlení u soukromých majitelů*ek. Projekt nabízí jednak finanční asistenci a také možnost, že ženy využívají podporu sociálních pracovníků a pracovnic. Služby přístupné v režimu sociálního bydlení se tak otevírají i pro běžný nájemní vztah (kromě komplexní sociální práce je to třeba také možnost využít nábytkovou banku nebo služby pracovního terapeuta – údržbáře). Ženy mají s majiteli*kami bytů přímý smluvní vztah, uzavírají klasické standardní nájemní smlouvy.

Pokud se chcete zapojit nebo dozvědět víc, pište Madle Trusinové na info@jakodoma.org.