Zveme vás na premiéru představení CO ČUMIŠ!?

V úterý 25. 10. 2016 proběhne premiéra autorské inscenace CO ČUMIŠ!?, která vznikala od září 2016 na základě spolupráce obecně prospěšné společnosti Jako doma s divadlem Venuše ve Švehlovce a režisérkou Zuzanou Burianovou. Představení bude uvedeno v rámci festivalu Případ pro sociálku, který Venuše už druhým rokem pořádá.

V dokumentární inscenaci CO ČUMIŠ!? se představují ženy bez domova nejen jako amatérské herečky, ale také jako autorky. Scénář vznikal na základě materiálů, jež samy zaznamenávaly a sepisovaly během několika týdnů v podzimní Praze. Nakonec se každá z hereček snaží i během představení svým osobitým způsobem, například prostřednictvím básně, přiblížit posluchačům svůj pohled na vybrané místo ve městě a každodenní události, kterých si ostatní, jež místem pouze procházejí, nemají šanci povšimnout. „Šlo nám hlavně o popis událostí, které tvoří každodenní rytmus města, a my nemáme možnost se nad nimi ve spěchu pozastavit. Právě to inscenace CO ČUMIŠ!? divákům umožňuje, například prostřednictvím vyprávění prodejkyně Nového Prostoru, stojící každý den několik hodin na stejné pozici ve Františkánské zahradě. Dostává se jí unikátní příležitosti pozorovat, jak se ono místo během dne proměňuje a co ho skutečně definuje,“ říká Zuzana Burianová.

Období sběru materiálu otevřelo tvůrkyním také téma péče o svůj vlastní osobní prostor, kdy se lidská zvědavost a s ní spojená neodbytnost může zničehonic obrátit v přímou konfrontaci, na kterou nemusí být jedna ze stran připravena. „Jak blízko jsme si ochotni pustit někoho cizího k tělu a následně ho třeba vyslechnout? Do jaké míry je to podle nás vůbec možné? A co když na nás dotyčný prostě jenom čumí?“ ptá se režisérka.

Barbora Šupová, spolutvůrkyně konceptu, dodává: „Jedná se o autentické komentáře pražských ulic, parků a veřejného prostoru, tak, jak ho vidí, cítí a hlavně prožívají ženy bez domova. Ty jsou často pro okolí neviditelné, ovšem jen do té chvíle, dokud svou existencí nezasáhnou do našeho′ prostoru. Tato specifická pozice neviditelného ale přítomného nás zajímala, stejně jako jak vnímají společnost, která kolem nich protéká.“

CO ČUMIŠ!?

premiéra 25. října 2016 v rámci festivalu Případ pro sociálku vol. 2

repríza 15. listopadu 2016

Koncept: Zuzana Burianová a Barbora Šupová
Režie: Zuzana Burianová
Výtvarná spolupráce: Radka Josková
Účinkují: Jiřina Cilcová, Jana Horská, Růžena Chvojková, Vlasta Šedinová, Ivana Trousílková, Jitka Kolářová, Barbora Šupová a Zuzana Burianová