Publikace pro osoby v pomáhajících profesích o násilí na ženách

SPOLEČNĚ JAKO DOMA BEZ NÁSILÍ: Poradce pro osoby v pomáhajících profesích aneb Co byste měli vědět o násilí na ženách, pokud pracujete s ženami bez domova

Jako doma vydává publikaci určenou pracovníkům a pracovnicím pomáhajícím lidem bez domova, pracovnicím a pracovníkům sociálních služeb, zaměstnavatelům a zaměstnavatelkám, kteří zaměstnávají ženy bez domova nebo s nimi spolupracují, a všem, kteří se ve své práci nebo v jiných životních souvislostech potkávají se ženami bez domova. Soustředíme se na problematiku násilí, protože z naší praxe a výzkumů vyplývá, že násilí ze strany mužů je s bezdomovectvím žen spojeno…

…Ať už jako spouštěč, nebo jako následek, často obojí. Násilí se stává normou v životě žen bez domova a traumata, která s ním souvisejí, ovlivňují jejich životy. My jako pracovnice a pracovníci v pomáhajících profesích bychom ve své práci měli zohledňovat specifickou situaci žen a snažit se jim v jejich životě co nejvíce pomoci. I k tomu slouží publikace, aby vám pomohla dobře reagovat v situacích, kdy se setkáte s násilím na ženách, a umožnila vám se něco nového dozvědět.

Publikaci najdete ke stažení zde.

Věřte, že pokud se ve své práci setkáváte se ženami bez domova, setkáváte se se ženami, které zažívají násilí. I když o tom před vámi nemluví, je to tak. Často se možná bojíte zeptat nebo nevíte, jak zasáhnout či jak pomoci. Témata příspěvků jsme vybírali tak, abychom vám na vaše otázky odpověděli. Navazují na setkání tematické sítě projektu Společně jako doma bez násilí, kde jsme se potkávali se zástupkyněmi institucí a organizací zabývajících se násilím na ženách, násilí z nenávisti, se sociálním kurátorem a sociální kurátorkou, pracovnicemi a pracovníky sociálních služeb pro osoby bez přístřeší (terénními, ale i pracujícími v denních centrech, noclehárnách či azylových domech). Nechali jsme se inspirovat v zahraničí. Navíc všechny příspěvky vycházejí z naší každodenní spolupráce se ženami bez domova a ženami v sociální tísni a z jejich zapojení do fungování organizace Jako doma.

Vedle tématu násilí na ženách, jako specifického fenoménu genderové nerovnosti, vám představíme případovou studii, díky které si možná dokážete uvědomit, proč některé ženy neopouští své násilné partnery. Zastavíme u toho, je

stli mohou muži pracovat se ženami, které zažily násilí, a to z důvodů, že ženy, které mají zkušenost s násilím od mužů, při setkání s maskulinním typem muže mohou procházet sekundární traumatizací. Upozorňujeme, že pečovat je potřeba i o vás, pracovnice a pracovníky v pomáhajících profesích. Setkávat se každý den se ženami, které zažily násilí a stále jej zažívají, které nemají kde bydlet, které jsou traumatizovány a jejichž trauma se odráží v jejich psychickém a duševním zdraví, má vliv i na vás. Vaše práce je velmi náročná a i vy potřebujete péči. Věříme, že vám publikace nabídne podněty pro vaši další práci i argumenty pro lepší pracovní podmínky.