Tisková zpráva: Vychází Mapa bez domova a kniha Naděje je na druhém břehu

Mapa bez domova – vychází ojedinělá informační brožura pro ženy v tísnivé sociální situaci, ohrožené násilím, bez domova. Brožura v podobě mapy bude sloužit jako průvodce a zdroj informací, jsou v ní uvedeny důležité služby v Praze podle několika kategorií: poradenství, bydlení, práce, materiální pomoc, zdravotní péče a další. Mapa je unikátní tím, že uvádí také rozličné praktické tipy pro ženy nucené žít na ulici – například kde se dá umýt, kde nabít telefon, kde se může člověk ohřát a v klidu posedět, kde je zdarma internet, anebo kam se obrátit, když vám onemocní čtyřnohý společník a peněz není nazbyt.

Tištěná verze mapy bude distribuována ženám bez domova v Praze a zařízením, která tyto ženy navštěvují. Chystáme také online verzi, která bude průběžně aktualizována a rozšiřována – zatím je možné stáhnout si pdf verzi zde.

Kniha „Naděje je na druhém břehu“

Po sérii menších publikací vychází první obsáhlejší knížka z dílny Jako doma, která usiluje o zpřístupnění tématu ženského bezdomovectví širšímu obecenstvu použitím kombinace fotografie, dokumentu, výzkumu a biografie. Jedenáct žen, které se do výzkumu zapojily, bylo dotazováno na životní příběh doplněný o okruh otázek mířících na jejich pohled na své potíže v kontextu současné doby. Doprovodné fotografie jsou v silném kontrastu s textovou částí výzkumu. Příběhy odhalují historii násilí, chudoby, znásilnění, rodinných potíží a institucionálních intervencí v životech těchto žen, zatímco fotografie mají naopak hrdostní efekt. Z výpovědí se také ukázalo, že to bylo často poprvé, kdy se ženy setkaly s dotazem na svůj životní příběh.

Je smutné, že v případě dvou účastnic výzkumu nevíme, kam jejich kroky dále směřovaly, a v případě jedné ženy vedly dokonce k násilné smrti, která byla tragickým a šokujícím potvrzením nebezpečí, o kterých ženy bez domova podávaly svědectví. Výstupy z výzkumu byly proto věnovány zemřelé kamarádce a všem ženám, které zmizely. „… já absolutně nesnáším to úsloví, co tě nezabije, to tě posílí. To hluboce nesnesu, protože to není pravda a nejsem první, kdo se tomu brání, protože naopak, co tě nezabije, to tě může postupně likvidovat, stokrát umořovat osla, i ty kapičky rozbijou kámen… to, že by mě to posilovalo, o tom nic nevím.“ Je až neuvěřitelné, jak výstižná jsou tato slova pro všechny ženy, jejichž příběhy se v knize objeví. Bezdomovectví vypraveček nelze nikdy přisoudit jeden spouštěč či příčinu. Příbehy jsou často zašmodrchané a ztráta každého domova zdá se tvořena miliony malých kapiček, které občas ani nelze zahlédnout.

Mapu a knihu vydává obecně prospěšná společnost Jako doma – Homelike, která upozorňuje na genderové aspekty bezdomovectví a klade důraz na aktivní zapojení žen bez domova do činnosti organizace.

Publikace jsou součástí rozsáhlé studie o násilí na ženách bez domova, podpořené grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz

Kontakt: Karolína Panušková; karolina.panuskova@jakodoma.org; +420 777 132 403

www.facebook.com/jakodomaos