Nemám domov, ale mám svůj hlas

Právě vyšla publikace Nemám domov, ale mám svůj hlas, která představuje výstupy společných setkávání lidí bez domova s lidmi, kteří pracují v oblasti sociální práce, ale nahlíží kriticky na současný systém, ať už sociální práce nebo nastavení hodnot společnosti. Publikace obsahuje tyto příspěvky:  Nemám kde bydlet, ale nejsem „bezdomovec“; Ke kořenům sociální práce; Jak překročit práh azylového domu; Poprvé venku: mladí lidé bez domova a squatting; Bydlení je právo! Jak si ho vymoci?

Zobrazit více

Inspirace z Islandu

Na začátku září jsme vyjely na týdenní studijní cestu do islandského Reykjavíku. Na Island jsme vyjeli díky spolupráci s partnerskou organizací Samtok um kvennaathvarf, což je jediný islandský azylový dům pro ženy – oběti domácího násilí, a díky finanční podpoře Fondu pro NNO. Studijní cesta byla navázána na projekt Společně pro ženy: pojďme o tom mluvit, kde jsme se začaly intenzivně věnovat tématu násilí na ženách bez domova.

Na Island jsme vyjeli s plánem rozšířit své znalosti a dovednosti v této oblasti – zejména jsme se chtěli dozvědět o nastavení islandských služeb pro ženy bez domova a ženy, které zažily násilí. Specificky nás pak zajímala práce s lidmi s traumatem, vedení svépomocných skupin a nastavení kampaní cílených na původce násilí.

Na základě poznatků z cesty jsme zpracovaly následující dokumenty:

Zpráva ze studijní cesty do Reykjavíku

Materiál zaměřující se na shrnutí fungování svépomocných skupin

Doporučení pro NNO z hlediska organizování kampaní na téma násilí na ženách