Neviditelné ženy: o genderových aspektech bezdomovectví

Když lidem vyprávím o svojí činnosti v organizaci Jako doma, kde pracujeme s ženami bez domova, sem tam slýchávám dotaz: „V čem jsou ženská úskalí života na ulici jiná, než ta mužská, a proč je potřeba věnovat ženám speciální pozornost?“ Tak především žen na ulici potkáváme výrazně méně než mužů.

Jak byste si představovali ideální azylový dům?

Na konferenci Terénní a nízkoprahové programy 2015 – Sociální práce jako péče o důstojnost člověka, kterou pořádala Česká asociace streetwork, jsme s našimi spolupracovnicemi bez domova připravily workshop Vysoké prahy v azylovém bydlení očima žen bez domova. V rámci tohoto workshopu jsme s účastníky a účastnicemi diskutovali, co jsou pro ně důležité věci a činnosti v jejich každodenním životě, bez čeho si nedokáží představit svůj den (např. dlouhý spánek, cigareta, pes, kafe, jít s kamarády na pivo…). V kontextu této aktivity a představení zkušeností ze zahraničí jsme identifikovali problematické prahy v současném azylovém bydlení. Ze skupinové práce pak vzešly nápady, jak by mohl vypadat ideální (nebo o něco lepší) azylový dům, o které bychom se s vámi rádi podělili. Neohlíželi jsme se na finance, prostředky, zajeté fungování, protože musíme umět snít ve velkém a bez překážek, abychom mohli měnit věci k lepšímu. Některé věci jdou změnit snadno, některé změny už se dějí, někde je potřeba hodně práce, diskuse a snahy mnoha lidí.

 

Zobrazit více